Čo to znamená, keď niekto poskytne preukaz totožnosti?

Chceme, aby ste si boli istí, že ľudia na Babysits sú tým, za koho sa vydávajú.

Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je nechať používateľov poskytnúť preukaz totožnosti. Môže to byť pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz atď.

Ak je pri rodičovi alebo opatrovateľke uvedené „Preukaz totožnosti poskytnutý“, znamená to, že táto osoba úspešne pridala preukaz totožnosti. Pomáha nám to udržiavať Babysits v bezpečí, bojovať proti podvodom a omnoho viac.

Je pridanie preukazu totožnosti bezpečné?

Overenie preukazu totožnosti bezpečne a spoľahlivo spracováva náš partner Stripe. Váš preukaz totožnosti nebude za žiadnych okolností nikdy zdieľaný s nikým iným, kto používa Babysits, ani s akýmikoľvek tretími stranami.

Ako sa kontroluje preukaz totožnosti?

Používatelia urobia snímky preukazu totožnosti fotoaparátom na počítači alebo mobilnom telefóne a odošlú ich Babysits. Strojové učenie sa pokúsi zistiť, či je nahraný dokument autentický.

Ďalej si používatelia musia urobiť selfie. Slúži na overenie toho, či sa tvár na preukaze totožnosti a selfie zhodujú.

Dokončenie tohto procesu nie je podporením žiadneho rodiča alebo opatrovateľky, nezaručuje nikoho totožnosť a nie je zárukou, že interakcia s nimi bude bezpečná. Vždy postupujte podľa svojho najlepšieho úsudku a riaďte sa našimi bezpečnostnými tipmi.