Vstupný formulár

Žiadame rodičov a opatrovateľky, aby vyplnili tento formulár spoločne pred prvým opatrovaním detí.

Babysits je platforma ponuky a dopytu. Pomáhame rodičom pri hľadaní opatrovateľky a opatrovateľkám pri hľadaní rodín, u ktorých môžu opatrovať. To znamená, že členovia komunity sú v konečnom dôsledku sami zodpovední za skríning, pohovory a výber.

Informácie o deťoch

Meno:
Vek:

Informácie o rodičoch

Meno:
Adresa:
Telefónne číslo:
Núdzové číslo:

Informácie o opatrovateľke*

Meno:
Adresa:
Telefónne číslo:
Meno rodičov/zákonných zástupcov opatrovateľky (ak nie je plnoletá):
Telefónne číslo rodičov/zákonných zástupcov opatrovateľky (ak nie je plnoletá):

*Vždy požiadajte opatrovateľku, aby pri nástupe ukázala preukaz totožnosti. Nikdy neposielajte svoj oficiálny preukaz e-mailom, aby ste zabránili podvodom s identitou. Ďalšie informácie nájdete na stránke Dôvera a bezpečnosť.

Ostatné informácie

Umiestnenie lekárničky:
Výživové informácie/alergie:

Všeobecné otázky

Chodí dieťa na nočník?
Ako dieťa reaguje na cudzích ľudí?
Môžu/budú chodiť ľudia na návštevu?
Môžu/budú ľudia do domu volať? Čo má opatrovateľka v takom prípade robiť?
Čo sa môže v dome používať? Aké sú domáce pravidlá?
Čo má dieťa počas opatrovania robiť?
Ktorých susedov môže opatrovateľka požiadať o pomoc?

Denný program (Jedlo/Starostlivosť):

Má opatrovateľka pripravovať jedlo?
Ako často by malo dieťa jesť?
Kde dieťa spí?
Máte nejaké rituály/zvyky pred spaním?
Máte nejaké rituály/zvyky, keď sa dieťa zobudí?
Čo dieťa rado robí?
Berie dieťa nejaké lieky?
Čo môže dieťa jesť na desiatu/olovrant?
Sú nejaké ďalšie veci, ktoré treba mať na pamäti?

Jasne sa dohodnite na:

Kedy má opatrovateľka na opatrovanie prísť?
Koľko dostane opatrovateľka zaplatené?
Aké ďalšie úlohy sa od opatrovateľky očakávajú?
Aké pravidlá sú stanovené pre deti?
Môže si opatrovateľka do domu pozvať priateľov alebo sledovať televíziu?
Čo by mala opatrovateľka robiť v prípade choroby?
V akom prípade by mala opatrovateľka zavolať rodičom?
O koľkej sa rodičia vrátia?
Je nejaké miesto, kde je vstup zakázaný?
Má si opatrovateľka priniesť niečo so sebou?